ฮาร์ดแวร์คือ

ฮาร์ดแวร์คือ (Hardware) หมายถึง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบภายในยังรวมถึงฮาร์ดแวร์ เช่น มาเธอร์บอร์ด ชิป CPU ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ไดรฟ์ดีวีดี/บลูเรย์ การ์ดแสดงผล เอาต์พุต และการ์ดเสียง สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องรู้ เนื่องจากการจัดซื้ออุปกรณ์ ขั้นตอนการประกอบหรือการแก้ไขปัญหาเครื่อง เราจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด   ฮาร์ดแวร์คือ ในเครื่องคอมพิวเตอร์คืออะไร? ฮาร์ดแวร์คือ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมด แต่ตัวย่อฮาร์ดแวร์คือชุดของส่วนประกอบของเครื่องและระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ สามารถสื่อสารกับผู้ใช้ได้อย่างเข้าใจมากที่สุด ฮาร์ดแวร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ และคนส่วนใหญ่รู้จักหน้าจอ คีย์บอร์ด เมาส์ ฮาร์ดดิสก์ การ์ดวิดีโอ เมมโมรี่สติ๊ก ฯลฯ แม้กระทั่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรภายในของระบบหรือซีพียูเป็นฮาร์ดแวร์ทั้งหมด ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดข้างต้นทำงานร่วมกันและอาศัยกันและกันเพื่อสร้างภาพ เสียง และข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถพบได้ในคอมพิวเตอร์ แต่อาจมีข้อสงสัยระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เป็นประเภทเดียวกันหรือไม่? เพราะถึงแม้ว่ามิดเดิลแวร์ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จะเป็นเฟิร์มแวร์ที่ถือว่าเป็นระบบภายใน แต่ซอฟต์แวร์ถูกสร้างขึ้นในฮาร์ดแวร์บางตัวเช่นกัน นี่คือที่ที่วิศวกรคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมเมอร์ทุกคนดูแล ดังนั้นจึงไม่มีการตีความที่ชัดเจนว่าซอฟต์แวร์นั้นเป็นหนึ่งในฮาร์ดแวร์หรือไม่ ฮาร์ดแวร์ หมาย ถึง อะไร   […]