ซอฟต์แวร์ ระบบ

ซอฟต์แวร์ ระบบ คือชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้ในการทำให้คอมพิวเตอร์ทำงาน คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งสามารถทำงานหลายอย่างด้วยซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน ซอฟต์แวร์ประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภทที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท เป็นซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ คือ ซอฟต์แวร์ที่จัดการระบบ กล่าวคือ ทำหน้าที่พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ดึงข้อมูลจากอักขระหลักและตีความเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ ข้อมูลจะแสดงบนหน้าจอหรือส่งออกไปยังเครื่องพิมพ์ จัดการข้อมูลในระบบไฟล์บนหน่วยความจำรอง   หน้าที่ของซอฟต์แวร์ ระบบ ซอฟต์แวร์ ระบบ ใช้ในการจัดการหน่วยอินพุตและเอาต์พุต เช่น ยอมรับการกดแป้นบนแป้นอักขระ ส่งรหัสอักขระไปยังจอภาพหรือเครื่องพิมพ์ อินเทอร์เฟซกับอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุตอื่นๆ เช่น เมาส์ เครื่องสังเคราะห์เสียงพูด ใช้ในการจัดการหน่วยความจำเพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากการ์ดหน่วยความจำไปยังหน่วยความจำหลัก หรือในทางกลับกันคือการส่งข้อมูลจากหน่วยความจำหลักไปยังการ์ดหน่วยความจำ ใช้เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ ใช้งานง่ายขึ้น เช่น รับรายการไดเร็กทอรีในชีต การทำสำเนาไฟล์ข้อมูล ระบบปฏิบัติการ (Operating System) DOS Disk Operating System : (DOS) เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องพีซี พัฒนาขึ้นในปี 1981 โดย Bill Gates และ Paul Allen มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้มาตรฐานที่ผู้ใช้ป้อนคำสั่งทีละรายการ […]