การ ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

การ ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ห้ามทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ขณะเปิดเครื่อง หากคุณกำลังทำความสะอาดเครื่อง ทิ้งไว้ 15-20 นาทีก่อนทำความสะอาด ห้ามใช้ผ้าเปียก เช็ดคอมพิวเตอร์ด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่จำเป็นต้องทำความสะอาดภายนอก คุณควรใช้น้ำยาทำความสะอาดคอมพิวเตอร์เฉพาะทางและทำความสะอาดตามนั้น แนะนำในคู่มือเท่านั้น ห้ามเปิดคอมพิวเตอร์และทำความสะอาดภายในคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง หรือดูดฝุ่นด้วยเครื่องดูดฝุ่น (เว้นแต่คุณจะรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่) เพราะอาจทำให้ระบบเสียหายได้ ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ห้ามฉีดพ่นลงบนคอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด และอุปกรณ์อื่นๆ ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้เครื่องฉีดทำความสะอาด ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ไม่ควรดื่มชา กาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ ขณะใช้คอมพิวเตอร์ ห้ามกินขนมหรืออาหารใดๆ ขณะใช้คอมพิวเตอร์   การ ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย การ ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อมยังช่วยยืดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์อีกด้วย ห้องคอมพิวเตอร์ควรเป็นห้องปรับอากาศที่ปราศจากฝุ่นและความชื้น เนื่องจากความร้อน ฝุ่น และความชื้นอาจทำให้อายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณสั้นลง นอกจากนี้ สเปรย์เคมี เช่น สเปรย์ ของเหลว และน้ำหอม อาจทำให้อายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณสั้นลง ความร้อนที่ทำให้เกิดปัญหาคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เกิดจากความร้อนของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์ปิดตัวลงอย่างรวดเร็ว คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ติดตั้งพัดลมดูดอากาศสำหรับส่วนประกอบต่างๆ พัดลมเชื่อมต่อกับพัดลม CPU เชื่อมต่อกับการ์ดกราฟิกหรือไม่? มีพัดลมดูดอากาศติดอยู่กับแหล่งจ่ายไฟและติดตั้งพัดลมบนคอมพิวเตอร์ (เคส) […]