การ ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

การ ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ห้ามทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ขณะเปิดเครื่อง หากคุณกำลังทำความสะอาดเครื่อง ทิ้งไว้ 15-20 นาทีก่อนทำความสะอาด ห้ามใช้ผ้าเปียก เช็ดคอมพิวเตอร์ด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่จำเป็นต้องทำความสะอาดภายนอก คุณควรใช้น้ำยาทำความสะอาดคอมพิวเตอร์เฉพาะทางและทำความสะอาดตามนั้น แนะนำในคู่มือเท่านั้น ห้ามเปิดคอมพิวเตอร์และทำความสะอาดภายในคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง หรือดูดฝุ่นด้วยเครื่องดูดฝุ่น (เว้นแต่คุณจะรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่) เพราะอาจทำให้ระบบเสียหายได้ ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ห้ามฉีดพ่นลงบนคอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด และอุปกรณ์อื่นๆ ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้เครื่องฉีดทำความสะอาด ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ไม่ควรดื่มชา กาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ ขณะใช้คอมพิวเตอร์ ห้ามกินขนมหรืออาหารใดๆ ขณะใช้คอมพิวเตอร์   การ ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย การ ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อมยังช่วยยืดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์อีกด้วย ห้องคอมพิวเตอร์ควรเป็นห้องปรับอากาศที่ปราศจากฝุ่นและความชื้น เนื่องจากความร้อน ฝุ่น และความชื้นอาจทำให้อายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณสั้นลง นอกจากนี้ สเปรย์เคมี เช่น สเปรย์ ของเหลว และน้ำหอม อาจทำให้อายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณสั้นลง ความร้อนที่ทำให้เกิดปัญหาคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เกิดจากความร้อนของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์ปิดตัวลงอย่างรวดเร็ว คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ติดตั้งพัดลมดูดอากาศสำหรับส่วนประกอบต่างๆ พัดลมเชื่อมต่อกับพัดลม CPU เชื่อมต่อกับการ์ดกราฟิกหรือไม่? มีพัดลมดูดอากาศติดอยู่กับแหล่งจ่ายไฟและติดตั้งพัดลมบนคอมพิวเตอร์ (เคส) […]

ซอฟต์แวร์ ระบบ

ซอฟต์แวร์ ระบบ คือชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้ในการทำให้คอมพิวเตอร์ทำงาน คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งสามารถทำงานหลายอย่างด้วยซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน ซอฟต์แวร์ประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภทที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท เป็นซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ คือ ซอฟต์แวร์ที่จัดการระบบ กล่าวคือ ทำหน้าที่พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ดึงข้อมูลจากอักขระหลักและตีความเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ ข้อมูลจะแสดงบนหน้าจอหรือส่งออกไปยังเครื่องพิมพ์ จัดการข้อมูลในระบบไฟล์บนหน่วยความจำรอง   หน้าที่ของซอฟต์แวร์ ระบบ ซอฟต์แวร์ ระบบ ใช้ในการจัดการหน่วยอินพุตและเอาต์พุต เช่น ยอมรับการกดแป้นบนแป้นอักขระ ส่งรหัสอักขระไปยังจอภาพหรือเครื่องพิมพ์ อินเทอร์เฟซกับอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุตอื่นๆ เช่น เมาส์ เครื่องสังเคราะห์เสียงพูด ใช้ในการจัดการหน่วยความจำเพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากการ์ดหน่วยความจำไปยังหน่วยความจำหลัก หรือในทางกลับกันคือการส่งข้อมูลจากหน่วยความจำหลักไปยังการ์ดหน่วยความจำ ใช้เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ ใช้งานง่ายขึ้น เช่น รับรายการไดเร็กทอรีในชีต การทำสำเนาไฟล์ข้อมูล ระบบปฏิบัติการ (Operating System) DOS Disk Operating System : (DOS) เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องพีซี พัฒนาขึ้นในปี 1981 โดย Bill Gates และ Paul Allen มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้มาตรฐานที่ผู้ใช้ป้อนคำสั่งทีละรายการ […]

ฮาร์ดแวร์คือ

ฮาร์ดแวร์คือ (Hardware) หมายถึง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบภายในยังรวมถึงฮาร์ดแวร์ เช่น มาเธอร์บอร์ด ชิป CPU ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ไดรฟ์ดีวีดี/บลูเรย์ การ์ดแสดงผล เอาต์พุต และการ์ดเสียง สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องรู้ เนื่องจากการจัดซื้ออุปกรณ์ ขั้นตอนการประกอบหรือการแก้ไขปัญหาเครื่อง เราจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด   ฮาร์ดแวร์คือ ในเครื่องคอมพิวเตอร์คืออะไร? ฮาร์ดแวร์คือ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมด แต่ตัวย่อฮาร์ดแวร์คือชุดของส่วนประกอบของเครื่องและระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ สามารถสื่อสารกับผู้ใช้ได้อย่างเข้าใจมากที่สุด ฮาร์ดแวร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ และคนส่วนใหญ่รู้จักหน้าจอ คีย์บอร์ด เมาส์ ฮาร์ดดิสก์ การ์ดวิดีโอ เมมโมรี่สติ๊ก ฯลฯ แม้กระทั่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรภายในของระบบหรือซีพียูเป็นฮาร์ดแวร์ทั้งหมด ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดข้างต้นทำงานร่วมกันและอาศัยกันและกันเพื่อสร้างภาพ เสียง และข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถพบได้ในคอมพิวเตอร์ แต่อาจมีข้อสงสัยระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เป็นประเภทเดียวกันหรือไม่? เพราะถึงแม้ว่ามิดเดิลแวร์ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จะเป็นเฟิร์มแวร์ที่ถือว่าเป็นระบบภายใน แต่ซอฟต์แวร์ถูกสร้างขึ้นในฮาร์ดแวร์บางตัวเช่นกัน นี่คือที่ที่วิศวกรคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมเมอร์ทุกคนดูแล ดังนั้นจึงไม่มีการตีความที่ชัดเจนว่าซอฟต์แวร์นั้นเป็นหนึ่งในฮาร์ดแวร์หรือไม่ ฮาร์ดแวร์ หมาย ถึง อะไร   […]